Bedriftenes lånevekst faller og misligholdet stopper opp

… men de minste bankene opplever større problemer enn før, til tross for at veksten i bankenes totale utlån til bedriftskunder er mer enn halvert de siste 12 månedene, viser tall fra Finanstilsynet.

Det er de største bankene som står for fallet i mislighold.
Publisert Sist oppdatert

I Finanstilsynetss rapport «Tap og mislighold i banker» deles det tall for første kvartal 2024. Blant de viktigste funnene i bedriftsmarkedet finner vi:

  • Veksten i bankenes utlån til bedriftskunder har gått betydelig ned det siste året, til 5,1 prosent ved utgangen av første kvartal 2024, fra 12,1 prosent i første kvartal i fjor. 

  • Misligholdsandelen er 2,4 prosent i bedriftsmarkedet, marginalt lavere enn året før. 

  • Det er de største bankene som står for fallet i mislighold, fra 2,5 prosent til 2,2 prosent. De mindre bankene har derimot en oppgant fra 3,6 prosent til 5,7 prosent. 

  • Andelen misligholdte lån innen varehandel, overnatting, servering og bygge og anlegg økte i 2023, og har holdt seg omtrent på samme nivå så langt i 2024.

  • Utlån til næringseiendom sto for 42 prosent av bankenes samlede utlån til bedrifter per 31. mars 2024. Misligholdsandelen i bransjen er fremdeles på et lavt nivå, til tross for at andelen økte noe i 2023. Så langt i 2024 har andelen vært relativt stabil. 

  • Misligholdsandelen for bankenes utlån til olje- og offshorerelaterte næringer gikk ytterligere ned i første kvartal 2024, til 3,4 prosent ved utgangen av kvartalet. Misligholdsandelen i disse næringene har gått betydelig ned siden utgangen av 2021, da andelen var 27,3 prosent. 

Powered by Labrador CMS