Personvern - økonomi24

Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Økonomi24 Media samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Økonomi24 Media er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker våre hjemmesider å oppgi personopplysninger i forbindelse med å motta nyhetsbrev.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • For abonnenter på våre nyhetsbrev vil vi bruke e-postadressen til å sende nyhetsbrev. Tjenesten krever et samtykke fra mottakeren.

  • Generere statistikk og forstå markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre nettsteder og tjenester.

  • Måle effekten av annonser. Vi ønsker å vise deg annonser som er mest mulig relevante for deg på våre nettsider. For å gjøre dette vil vi lage statistikk over hvordan våre brukere reagerer på annonsene på våre nettsider. Effekten av annonsene blir også gjort tilgjengelig for våre annonsører.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger og oppfylle inngåtte avtaler (personopplysningsloven § 8 a og f og personverndirektivet artikkel 7 b og f).

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig og identifiserbar informasjon som vi samler inn kan være: Navn Adresse Telefonnummer E-postadresse

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene som vi behandler er opplysninger som du selv har oppgitt.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi deler ikke personlig opplysninger med tredjeparter med mindre det er påkrevet for å levere tjenesten som våre brukere har kjøpt eller abonnert på.

Våre databehandlere

Google Analytics (Samler inn avidentifiserte opplysninger om besøket på våre nettsider)

Mailmojo (Forestår utsendingen av nyhetsbrev og ajourhold av adresselister til dette formålet)

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten og samtidig ber om at opplysningene skal slettes.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Økonomi24 Media har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis Økonomi24 Media behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Økonomi24 Media korrigere opplysningene. Se kontaktopplysninger avslutningsvis i erklæringen.

Hvordan sikres opplysningene?

Økonomi24 Media har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi innhenter ikke sensitive personopplysninger. For å sikre at vi behandler opplysninger på en sikker måte, er det kun et begrenset antall spesielt godkjente personer i Økonomi24 Media som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Økonomi24 Media, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på einar@okonomi24.com

GDPR

GDPR General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU og EØS. Økonomi24 Media er prinsipielt enig i at brukere bør få et vern om sine personopplysninger. I dette dokumentet vil vi redegjøre for hvordan vi forstår GDPR og hvilke tiltak vi innfører.

Økonomi24 Media lagring av personlige data

Vi har tatt utgangspunkt i artikkel 5 i GDPR som omhandler behandlingen av personlige data. Personlige data kan forstås som: Fullt navn, telefonnummer, fødselsdag eller fødselssted, ID-kort, informasjon om arbeidsplass eller skole, tilgang til sosiale-medier-konto eller innlegg der, epost-adresse, metadata som kan identifisere en person og IP-adresse som kan identifisere en person.

Fullt navn: Økonomi24 Media har kun tilgang på fullt navn i forbindelse med abonnement på vårt nyhetsbrev, og denne informasjonen er frivillig å oppgi. Alle nyhetsbrev kommer med en lenke hvor man kan enkelt avslutte sitt abonnement. E-postadresse: Økonomi24 Media har kun tilgang på e-postadresse i forbindelse med abonnement på vårt nyhetsbrev. Alle nyhetsbrev kommer med en lenke hvor man kan enkelt avslutte sitt abonnement. For å melde seg på nyhetsbrevet må man gjennom to steg, hvor man bekrefter på epost at man ønsker å abonnere på nyhetsbrevet. IP-adresse eller Metadata som kan identifisere en person: Økonomi24 Media benytter seg av Google Analytics, og har innført anonymisering av IP-adresser, slik at vi ikke kan se hvilke ip-adresser som er inne på tjenesten. Dermed kan vi ikke identifisere brukere basert på IP-adresse, og har følgelig heller ikke tilgang på personlig informasjon.

Oppdatert 3. juni 2024

Powered by Labrador CMS