Deloitte-studie: Finansdirektøren får stadig flere oppgaver og mer ansvar

Det hoper seg opp med oppgaver på CFO-ens pult. For å unngå pustebesvær må CFO-rollen handle mer om lederskap – og mindre om operative kontrolloppgaver. En hodejeger og en revisor snakker sammen om utfordringer og løsninger.

Kenneth Ryvoll Klev i Assessit (t.h.) forteller Hans Ragnar Berg i Deloitte at en større lederrolle for CFO gjør stillingen mer attraktiv.
Publisert Sist oppdatert

I to ferske rapporter kartlegger Deloitte hvordan verden ser ut fra finansdirektørens ståsted. Vi har invitert revisor og partner Hans Ragnar Berg i Deloitte til å diskutere funnene sammen med hodejeger og daglig leder Kenneth Ryvoll Klev i Assessit. 

– Mine kolleger har identifisert seks ulike drivere som gjør hverdagen til CFO mer krevende og mindre oversiktlig. Når vi ser på totaliteten av disse, ser vi at de som lykkes best som oftest har tenkt nytt om CFO-rollen. Derfor synes jeg det er nyttig å ta med Kenneth i Assessit inn i denne diskusjonen, sier Berg, som leder området CFO Services i Norge. 

Verden utenfor kommer til økonomiavdelingen

– Kan du gi oss en smakebit på de nye oppgavene som havner på CFOens bord? Hvordan ser det ut i praksis?

– Vi kan begynne med det vi leser om i avisene. Krig, politisk usikkerhet, pandemier og naturkatastrofer påvirker bedrifter over hele kloden. Det har blitt utfordrende å opprettholde forsyningskjeder når konflikter bryter ut eller handelsruter blir blokkert. Legg til dette at globale handelsrestriksjoner nærmest har tredoblet seg i løpet av tre år. 

I en fersk undersøkelse som Deloitte har gjort blant 1.333 europeiske CFOer, blir respondentene bedt om å vurdere sannsynligheten for ulik geopolitiske risiko for deres bedrift. Dataangrep, en giftig presidentvalgkamp i USA, økt proteksjonisme, samt utvidelse av krigen i Ukraina troner øverst. 

Ansatte forventer mer av bedriften

Dersom bedriften tar for lettvint på ESG, er det nå mer sannsynlig at det påvirker tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.

Hans Ragnar Berg,
Partner og revisor i Deloitte

– En annen driver er sivilsamfunnet rundt bedriftene. Interessentene blir en større del av ligningen som CFO-en må forholde seg til; det er dette som på godt norsk kalles for stakeholder management. De kan bidra til kundemisnøye, negativ medieoppmerksomhet og mer dersom forventningene ikke oppfylles. Kort sagt, det som mange opplever som myke tema får konkret verdi, sier Berg. 

Klev i Assessit minner om at også nåværende og fremtidige ansatte er en del av bedriftens stakeholder management, og at vi spesielt blant yngre mennesker ser en endring i forventninger til bedriften:

– Fremtidige ansatte er kanskje den viktigste interessentgruppen. De stiller oftere spørsmål og har forventninger til bærekraft, sosiale forhold og hvordan bedriften styres (ESG). Dersom bedriften tar for lettvint på ESG, er det nå mer sannsynlig at det påvirker tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. I tillegg kommer forventninger om fleksibilitet på arbeidsplassen med tanke på arbeidstid og arbeidssted, sier Klev. 

Samfunnsansvar blir pålagt rapportering

– ESG er dessuten blitt et rapporteringsansvar som CFOen må håndtere. I Norge ser vi at åpenhetsloven stiller betydelige nye krav til rapportering innen menneskerettigheter og arbeidsvilkår. I Europa fortsetter ferden mot å innføre bærekraftsdirektivet CSDDD, poengterer Berg.

Dette gjenspeiles i den europeiske CFO-undersøkelsen. 78 prosent av de norske respondentene oppgir å ha fått mer ansvar knyttet til ESG. Innen risk management er tallet 59 prosent, digital transformasjon 45 prosent, strategi og forretningsutvikling 39 prosent og M&A 33 prosent. Knapt noen sier de får mindre ansvar innen disse områdene. 

…og så var det KI, da

Mange økonomiavdelinger har fortsatt et godt stykke igjen til å ha realisert de digitaliseringsgevinstene som var tilgjengelige allerede før kunstig intelligens dukket opp som tema, for eksempel i form av skybaserte løsninger og automatisering av rutineoppgaver innen fakturaflyt og bokføring. Inn i dette bildet kom så generativ KI. 

– Med generativ KI handler ikke digitalisering bare om å effektivisere økonomiavdelingen, men også om å finne og gripe nye vekstmuligheter. Det handler om å transformere hele arbeidsprosesser. Finansdirektører bør derfor se på generativ KI som en del av en strategisk visjon for å omskape finansfunksjonen, sier Berg. 

Nye krav til CFO-rollen

– Nå har vi ikke vært innom alle driverne, men det er mer enn nok til å få et bilde av en rolle som fortsetter å kreve mer og mer av den som skal gjøre jobben. Hva ser dere av nødvendige endringer på horisonten?

– Det er ingen tvil om at verden i dag er annerledes enn da mange CFO-er først tiltrådte rollen, og at rollen har blitt bredere. Ofte har CFO-en kunnet vise til fremragende egenskaper innen analyse, kontroll, regelverk, budsjettering, likviditetsstyring og regnskap, sier Berg. 

Det er ingen som forventer at CFO-en alene løser utfordringer med KI og har full kontroll på ESG-kravene.

Kenneth Ryvoll Klev,
Daglig leder i Assessit

Den gode nyheten, mener Klev, er at den fremtidige CFO-rollen er mer attraktiv:

– Ja, det er en realitet at jobben til en finansdirektør stadig utvides, samtidig som den blir mindre oversiktlig. Men ser du positivt på endringene, kan jobben som CFO også bli mer sexy, og den kan bli åpen for flere. Begge deler skjer når CFO blir mer leder og mindre kontrollør, når man evner å håndtere disse endringene uten å drukne i flere operasjonelle oppgaver. 

– Det handler om å løfte blikket, og det handler om å sikre støtte fra toppsjefen og styret for at CFO-rollen må tas på større alvor. Som leder for eksperter, i stedet for å være eksperten selv, kan CFO være en som foredler de menneskelige ressursene. Det er ingen som forventer at CFO-en alene løser utfordringer med KI og har full kontroll på ESG-kravene. Men det er deres ansvar å være oppdatert og utforske mulighetene for å sikre at selskapet kan operere mest mulig effektivt, sier Klev. 

Powered by Labrador CMS