Enklere å flytte inn og ut av Norge

Skatteetaten har lansert to nye løsninger som gjør at norske og utenlandske statsborgere med elektronisk ID kan melde flytting til og fra Norge digitalt.

Roar Sellevoll er avdelingsdirektør for Folkeregisteret

– Denne våren har vi lansert en digital løsning for norske og utenlandske statsborgere som skal melde flytting til Norge, og nylig fikk vi også en digital løsning for å melde flytting ut av Norge, forteller Roar Sellevoll, avdelingsdirektør for Folkeregisteret, i en pressemelding fra Skatteetaten.

De to tjenestene ligger på skatteetaten.no/flytte/, og har tidligere vært papirbaserte. Nå kan alle med elektronisk ID logge seg på skatteetaten.no og melde flytting digitalt.

Mer effektivt å melde flytting til Norge

Sellevoll forteller at utenlandske personer som blir registrert som bosatt i Norge, får tildelt norsk fødselsnummer. Det er derfor viktig for både den enkelte og for virksomhetene som bruker opplysningene i Folkeregisteret at denne prosessen fungerer godt, og den nye digitale løsningen gjør prosessen langt mer effektiv for brukerne.

– Tidligere måtte innflyttere skaffe seg oversikt over nødvendige dokumenter og ta med flere fysiske dokumenter til ID-kontroll, sier Sellevoll. Nå får de som bruker den digitale løsningen informasjon som er tilpasset deres situasjon og som veileder dem om hvilken dokumentasjon de må legge frem for å bli registrert som bosatt i Norge. På denne måten kan de stille bedre forberedt til timen sin.

Sellevoll presiserer at de som skal melde flytting til Norge, fremdeles må bestille time for ID-kontroll. Meldinger om flytting vil heller ikke bli ferdigbehandlet før en slik ID-kontroll er gjennomført.

Bedre oversikt over utflyttere

– Å digitalisere løsninger som å melde flytting inn og ut av landet, vil bidra til at de som flytter faktisk melder fra, sier Sellevoll. 

Han kan fortelle at den digitale løsningen for å melde flytting fra Norge allerede har vist en effekt, ved at antall flyttemeldinger har økt med ca. 44 prosent fra året før.

De to digitale løsningene er en del av en modernisering og digitalisering av Folkeregisteret som har pågått de siste årene, som har ført til mer brukervennlige tjenester og et mer oppdatert Folkeregister. 

– Med en ventet befolkningsvekst og et mer mobilt samfunn, er det viktigere enn noen gang at vi har god oversikt over hvem som faktisk oppholder seg i Norge, sier Sellevoll.

Powered by Labrador CMS