Flere bedrifter blir plutselig små

Grensen for hva regnskapsloven regner som småforetak heves med virkning fra regnskapsåret 2024.

Publisert Sist oppdatert

Det er regnskapslovens terskler for hva som regnes som små eller store foretak som skal justeres, og endringene er nærmere omtalt her. De får blant annet betydning for når et foretak vil bli pålagt krav om bærekraftsrapportering.

Regnskapslovens nye terskler:

Kriterier: Mikroforetak Små foretak/ konsern Mellomstore foretak/ konsern Store foretak/ konsern
Balansesum5 mNOK84 mNOK290 mNOK290 mNOK
Salgsinntekter10 mNOK168 mNOK580 mNOK580 mNOK
Ansatte (årsverk)1050250250

Mikroforetak og små eller mellomstore foretak/konsern må ha verdier under minst to av de oppgitte kriteriene, mens store foretak må ha verdier over minst to av kriteriene.

Lovendringen er blant annet omtalt i disse kildene, som har mer utfyllende informasjon:

Powered by Labrador CMS