Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli

Et EU-direktiv endrer arbeidsmiljøloven: Nå kommer nye krav til opplysninger om blant annet lønn, forsikring og pensjon i arbeidsavtalen.

Fra 1. juli kommer det nye krav til hvilke opplysninger en arbeidsavtale må inneholde.
Publisert Sist oppdatert

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen må inneholde. Endringene kommer i tillegg til de kravene som allerede står i arbeidsmiljøloven § 14-6, og skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider, hvor de også har oppdatert sine maler for standard arbeidsavtaler.

Endringene i arbeidsmiljøloven skjer som følge av et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet). Dette er de viktigste endringene:

Lønn og godtgjørelse: Arbeidsavtalen må som før inneholde opplysninger om lønn, eventuelle tillegg og andre godtgjørelser, og tidspunkt og måte for lønnsutbetaling. Fra 1. juli kommer i tillegg krav om at de ulike elementene som inngår i lønnen, må oppgis for seg.

Ytelser som arbeidsgiver betaler for: Arbeidsavtalen skal opplyse om ytelser som arbeidsgiver betaler for, samt navn på institusjonene som mottar innbetaling fra arbeidsgiver. Eksempler er pensjonsordninger, forsikringsordninger og sykelønn.

Fravær betalt av arbeidsgiver: Avtalen må ha opplysninger om hva slags fravær som blir betalt av arbeidsgiver. 

Arbeidssted: Hvis arbeidstakeren ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidsstedet sitt.

Prøvetid i midlertidige ansettelser: Den eventuelle prøvetiden i midlertidige arbeidsforhold kan ikke vare lenger enn halvparten av ansettelsestiden.

Arbeidstid: Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal avtalen opplyse om dette. Den skal også gi mulighet til å beregne når arbeidstakeren skal arbeide. Arbeidsavtalen skal også opplyse om ordninger for vaktendringer og for arbeid utover avtalt arbeidstid eller arbeidsplan, samt betaling for slikt arbeid.

De nye lovkravene betyr imidlertid ikke at arbeidsgiver må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler som er inngått før 1. juli 2024. Men hvis arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene. I så fall har arbeidsgiver to måneders frist til å endre avtalen.

Powered by Labrador CMS