OECDs seks råd til digitaliseringen i Norge

Norge ligger foran alle andre OECD-land på effektiv bruk av digitale teknologier, og over OECD-snittet på hvordan digital innovasjon påvirker samfunnet. Hovedutfordringen blir å holde tritt med utviklingen fremover – og til det anbefaler OECD at Norge skaper bedre vilkår for internasjonal, risikotolerant og tålmodig kapital.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (A) mener at Norge har de beste forutsetninger for å skape nye jobber og bedre tjenestet ved hjelp av digitalisering, gitt at vi tar de rette grepene. OECD anbefaler at Norge blant annet forbedrer vilkårene for internasjonal, risikotolerant og tålmodig kapital.
Publisert Sist oppdatert

Akkurat i tide til Digitaliseringskonferansen som DFØ arrangerer i dag, slipper regjeringen en OECD-rapport datostemplet 13. mars(!), hvor utviklingen i Norge får en god balanse av skryt og råd til videre utvikling.

– Norden har ligget i forkant digitalt i mange år, og Norge er helt i front på mange områder. Utfordringen for Norge er å holde tritt med de hurtige teknologiske utviklingene og konkurransen fra både sine naboer og andre land, samtidig som de styrker resultatene i områder hvor det er anledning til å hente inn igjen forsprang. For å opprettholde frontposisjonen må Norge være agile, fleksible og velkoordinerte i sin digitale politikk, skriver OECD i sin rapport.

Rapporten påpeker også at etter hvert som Norges økonomi fortsetter sin overgang bort fra olje og gass, dukker det også opp nye selskaper innen tjenestenæringer. Her ligger Norge likevel et godt stykke bak sine nordiske naboer: IKT-produkter og -tjenester (datamaskiner, kommunikasjonsutstyr og forbrukerelektronikk) utgjør bare 2 prosent av vår eksport, mens gjennomsnittet i Norden er 8 prosent.

OECD understreker at det å hjelpe selskaper i denne sektoren med å vokse fra innovative SMB-er med høyt potensial til store globale eksportører, blant annet vil kreve at tilgangen på internasjonal, risikotolerant og tålmodig kapital må forbedres for å sikre at finansmarkedene kan vokse.

– Vi har de beste forutsetninger for å skape nye jobber og gi bedre tjeneste til folk ved hjelp av digitalisering, men da må vi ta de rette grepene. Rapporten viser at vi ligger langt framme på digitalisering, men at vi ikke kan ta vår posisjon for gitt. Det handler om styrket samordning, kultur for innovasjon og tilgang på riktig kompetanse. Derfor blir arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi svært viktig, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i regjeringens pressemelding om rapporten.

– Norge er langt fremme i å møte de utfordringene som kommer med den digitale omstillingen av samfunnet. Samtidig trenger Norge å styrke digital innovasjon. Norge bør tilrettelegge for eksperimentering og risikotaking, tilgang til risikokapital og muligheter for vekst for oppstartsbedrifter. I tillegg bør Norge fremme investeringer i forskning og utvikling for å henge med på den raske teknologiske utviklingen, sier visegeneralsekretær Ulrik Vestergaard Knudsen i OECD i regjeringens pressemelding i forbindelse med rapporten.

Et mer åpent marked fremstår ifølge OECD som et av de mest modne områdene for utvikling av norsk digitalpolitikk. De viser til at norsk økonomi gjerne karakteriseres som  isolert og dominert av større selskaper innen tradisjonelle varebaserte næringer som olje og fisk. Kahoot! har imidlertid vist at Norge helt klart har et stort innovativt potensial og kan få det til, men dersom selskaper av denne typen skal kunne fortsette å vokse og trives, er det avgjørende at markedet bli mer åpent, skriver OECD.

Rapporten gir Norge seks råd til landets videre digitalisering:

  • Det må sikres tilgang på digital kompetanse, som må utvikles både blant eksisterende og fremtidige arbeidstakere.
  • Det må satses ytterligere på digital innovasjon, tilgang til risikokapital og tiltak for å understøtte oppstartsbedrifter.
  • Det må legges bedre til rette for å øke delingen av data innad i næringslivet og mellom offentlig og privat sektor.
  • Husstander og bedrifter bør sikres robust tilgang til høyhastighetsbredbånd, også utenom sentrale strøk.
  • Det må jobbes målrettet for å inkludere grupper som opplever digitale barrierer og digitalt utenforskap.
  • Norge scorer svakt når det gjelder resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Det er avgjørende at denne utfordringen tas tak i for å nå Norges klima- og bærekraftsmål.
Powered by Labrador CMS