Register over reelle rettighetshavere åpner 1. oktober

Brønnøysundregistrene melder at virksomheter og andre juridiske personer kan registrere opplysninger om reelle rettighetshavere fra 1. oktober.

Publisert Sist oppdatert

 For at virksomhetene skal få tid til å identifisere og innhente opplysninger, blir det en innfasingsperiode på 10 måneder. Plikten til å registrere opplysningene om sine reelle rettighetshavere trer derfor ikke i kraft før 31. juli 2025.

Register over reelle rettighetshavere er opprettet som et tiltak for å motvirke hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Formålet med registeret er å gi oversikt over hvem som egentlig kontrollerer virksomheter.

Lovendringen er blant annet omtalt i disse kildene, som har mer utfyllende informasjon:

Powered by Labrador CMS