Anbudskonkurranse om ERP-bistand i Rogaland:

Vannverk vil bruke 5 mill. på å velge ny ERP-løsning

Utility-selskapet IVAR IKS i Rogaland skal ha ny ERP-løsning, og trenger en partner med kompetanse, innsikt og erfaring i slike anskaffelser. Avtalens verdi er anslått til inntil fem millioner kroner.

IVAR IKS leverer vann-, avløps og renovasjonstjenester for 360.000 mennesker i 11 Rogalands-Kommuner. Nå trenger selskapet hjelp til å finne og implementere ny ERP-løsning.
Publisert Sist oppdatert

360.000 mennesker på sørvestlandet kan på daglig basis takke IVAR IKS for at de har rent vann i springen og kan trekke ned etter seg på do uten å tenke på hva som skjer deretter.

Selskapet er eid av de 11 kommunene Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time, og driver kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og gjenvinning for sine eiere.

Aktiviteten i selskapet har økt betydelig i de senere årene. I perioden 2014-2022 ble omsetningen mer enn doblet, fra 533 millioner til 1,1 milliarder kroner. Økonomiavdelingen kjører i dag på et system fra Visma, men den avtalen utløper 31. desember 2025. Ambisjonen er at innen den tid skal en ny ERP-løsning være på plass.

Duket for feriejobbing

Veldig få aktører av denne typen har, naturlig nok, erfaring med slike systemskifter. Derfor har det interkommunale selskapet utlyst en anbudskonkurranse (med referansenummer 2024-109514) for å innhente ekspertise til å bistå i de ulike fasene av prosessen med å anskaffe dette, det vil si alt fra kartlegging av behov, markedsdialog, anskaffelse og implementering.

«Oppdragsgiver ønsker at tilbudt kandidat har god kompetanse og erfaringer som gjør denne egnet til å bidra med kompetanse, innsikt og erfaring i ERP anskaffelser. Det er videre ønskelig at kandidaten er i stand til å kunne utføre forskjellige oppgaver på vegne av prosjektleder, herunder fasilitere workshop,, innsiktsarbeid, testledelse o.l.,» heter det i konkurransegrunnlaget.

Antageligvis bør en aktør som ønsker å delta i anbudskonkurransen enten være svært godt kjent med hva som skal til for et slikt anbud, eller svært komfortabel med å jobbe gjennom sommerferien. Siste frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er nemlig 8. juli kl. 12, mens fristen for å levere selve tilbudet er 12. august kl. 12. IVAR ser ellers for seg å evaluere anbudene i uke 33, velge leverandør i løpet av samme og derpåfølgende uke, og så inngå kontrakt i uke 35.

Strenge krav til kvalitet

Selskapet presiserer at dette er en anbudskonkurranse hvor det ikke er anledning til å forhandle, og at innkjøpsforskriften gir dem rett til å avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende (så lenge de ikke må ansees som ubetydelige).

Tilbydere forventes blant annet å legge ved en oversikt over relevante oppdrag som er utført i løpet av de siste 3 år, sammen med opplysninger om arbeidenes verdi, samt tid og sted for arbeidsutførelsen. Leverandørene må også redegjøre for hvordan det skal sikres tilstrekkelig kapasitet for dette oppdraget, samt legge ved attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem.

IVAR legger opp til en vekting av tildelingskriterier der tilbyders oppdragsforståelse og foreslåtte løsning for gjennomførelse veier 35 prosent, tilbyders kompetanse og erfaring 35 prosent, mens pris/kostnad vektes med 30 prosent. 

«Den forventede verdien for avtalen er kr 5 000 000 eks. mva. Vi opplyser om verdi kun for informasjon og er ikke bundet til denne,» heter det videre i tilbudet.

Powered by Labrador CMS