Vil bruke inntil 88 millioner på forvaltningsløsninger

Oslo universitetssykehus HF vil kjøpe konsulent- og rådgivningstjenester innen grunndataforvaltning, økonomi, innkjøp, og logistikk. Den beregnede kontraktsverdien av de fire delkontraktene er på inntil 88 millioner kroner.

Rikshospitalet er én av institusjonene som inngår i Oslo universitetssykehus HF.

I en anbudskonkurranse utlyst 4. juli, kunngjør Oslo universitetssykehus KF at de er på utkikk etter rammeavtale(r) for kjøp av tjenester for å understøtte behov for forvaltning, utvikling og rådgivning knyttet til lokale løsninger. Disse er blant annet basert på Oracle eBusiness suite og iKnowBase.

Oslo universitetssykehus bistås av Sykehusinnkjøp HF i anskaffelsen, som er delt i fire delkontrakter. Alle har varighet på 12 måneder, med opsjon på forlengelse i maksimalt tre år:

Delområde A: Tekniske tjenester relatert til Oracle eBusiness Suite. Det estimerte omfanget av kontrakten er 3-6 millioner kroner pr. år.

Delområde B: Funksjonell rådgivning i Oracle eBusiness Suite på innkjøp og logistikkområdet. Også her er det estimerte omfanget av kontrakten 3-6 millioner kroner pr. år.

Delområde C: Funksjonell rådgivning, forvaltning og utvikling i Oracle eBusiness Suite på økonomiområdet inkludert grunndata for organisasjon og fullmakt. For dette delområdet er den økonomiske rammen estimert til 24 mNOK.

Delområde D: Tekniske tjenester relatert til OUS sine løsninger basert på Oracle mellomvare og iKnowBase. Her er den økonomiske rammen estimert til 16 mNOK.

Frist for anbud er 26. august.

Powered by Labrador CMS