Ytterligere utsatt frist for skattemeldingen

Bedrifter som allerede har fått utsatt fristen for innlevering av skattemelding til 30. juni, kommer ikke til å få tvangsmulkt for sent innlevert skattemelding så lenge de leverer før tirsdag 13. august. Dette har Skatteetaten bestemt, etter påtrykk fra bransjeorganisasjoner og de næringsdrivende selv.

– Skatteetaten har tett dialog med næringslivet og næringslivets organisasjoner, og er opptatt av å gjøre det enklest mulig for næringslivet å oppfylle sine forpliktelser. Det betyr også å være fleksibel når det lar seg gjøre, sier seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten til Økonomi24.com.

– Når vi har utviklet ny skattemelding for næringslivet, har også systemleverandørene behov for å utvikle nye løsninger. For å sikre at systemleverandørene får tilstrekkelig tid til å ferdigstille sine løsninger, har vi derfor i år besluttet å utsette innleveringsfristen for noen grupper av skattepliktige. 

Hun presiserer likevel at Skatteetaten oppfordrer likevel alle som kan til å levere innen fristen.

Powered by Labrador CMS