Lederen for PwCs nye konsulentvirksomhet i Norge: Slik skal Strategy& bli blant topp tre

Ti år etter at PwC kjøpte Strategy&, starter konsulentene opp virksomhet i Norge. Her forteller managing partner Anders Brun hvordan de skal bli landets ledende strategivirksomhet – og hvordan Strategy& egentlig skal uttales.

Anders Brun er managing partner i PwCs nye konsulentselskap, Strategy&.
Publisert Sist oppdatert

Da PwC for ti år siden kjøpte et datterselskap av det velrennomerte, amerikanske konsulentselskapet Booz Allen Hamilton, var det deres største oppkjøp noensinne. 

Som en del av avtalen fikk PwC et absolutt forbud mot noen gang å kalle sin nyanskaffelse noe i nærheten av det feterte Booz-navnet. Virksomheten ble derfor hetende Strategy&, noe som førte til at Wall Street Journal først omtalte enheten under overskriften «Introducing Strategy&: No, That's Not a Typo», men mer om det litt senere.

Bygger hele pyramiden

Strategy& er ikke helt ukjent her til lands. De har 2.400 konsulenter over hele verden, og mange av disse har vært i Norge på oppdrag for norske kunder. Når Strategy& nå etablerer egen virksomhet her, teller de allerede 30 personer. Managing partner Anders Brun (50) kan fortelle at det antallet ønsker han å doble ganske raskt.

Anders Brun (50)

2022-2024:
Kommersiell direktør i Aize

2021-2022:
Investeringsdirektør i Aker Horizons

2006-2021:
Partner i McKinsey & Company

2003-2006:
Direktør for forretningsutvikling og strategi, samt prosjektdirektør i Selvaagbygg AS

2001-2003:
Konsulent i Bekk Consulting AS Bekk Consulting AS

1998–2001:
Konsulent i McKinsey & Company

– Som alltid i rådgivningsmiljøer må vi bygge hele pyramiden: både yngre og mer erfarne. Spesifikt søker vi nå både nye partnere og juniorpartnere, men vi er også aktivt på jakt etter rundt 20 yngre eller helt nyutdannede, forteller han.

Brun har saktens klatret i pyramiden selv. Nå sist kommer han fra stillingen som kommersiell direktør i det globale programvareselskapet Aize, men han har også erfaring som investeringsdirektør i Aker Horizons. Han har dessuten til sammen 20 år bak seg som konsulent og partner i McKinsey & Company, hvor han selv begynte etter studiene.

– Nå ser jeg frem til å bistå toppledere med deres viktigste og mest komplekse strategiske problemstillinger. Særlig gjelder det å lede overgangen til bærekraftige energiløsninger, ta i bruk kunstig intelligens og annen ny teknologi, samt drive gjennom produktivitetsforbedringer og optimalisere porteføljen gjennom oppkjøp og fusjoner, sier Brun.

– Strategy& har en global styrke, kombinert med PwCs brede kompetanse og tilstedeværelse i Norge. Til sammen gir det Strategy& en unik mulighet til å bistå norske toppledere og investorer i å løse sine utfordringer, sier han videre.

Fire konkrete nøtter å knekke

Vi ønsker å løse de viktigste, mest komplekse strategiske spørsmål for våre klienter, gjerne når de er i sine mest kritiske øyeblikk.

Anders Brun

Brun forteller at Strategy& retter seg mot virksomheter i både privat og offentlig sektor. De tjenestene strategivirksomheten allerede har levert, har gitt dem en viss posisjon innen transaksjonsnære tjenester som due diligence arbeid innen M&A for både PE- og industriselskaper.

– Derfor tenker jeg at veksten de neste årene primært vil komme innen strategiske tjenester for større industriselskaper og offentlige virksomheter. Vi ønsker å løse de viktigste, mest komplekse strategiske spørsmål for våre klienter, gjerne når de er i sine mest kritiske øyeblikk, sier Brun. 

Han ser særlig fire områder og problemstillinger hvor Strategy& møter særlig stor etterspørsel etter rådgivning:

  • Kunstig intelligens og andre teknologier er i en rivende utvikling. Mange finner det krevende å tenke nytt om hvordan de kan bruke dette i eksisterende arbeidsprosesser, og ønsker hjelp til å finne ut hvordan de kan snu teknologien til sin fordel.
  • Hvordan kan vi som samfunn og spesifikke selskaper bidra til å styrke den lokale og regionale sikkerheten? Kan vi finne en bedre måte å kombinere sivilsamfunnet med spesialisert forsvarsindustri sånn at sikkerhetsprodukter og -tjenester kan leveres med langt høyere volum til langt lavere enhetskost?
  • Behovet for bærekraftsomstilling skyter nå fart, og dette er særlig vanskelig for de mange selskapene som har en utfordrende verdikjede, gjerne med mange underleverandører.
  • Betydningen av en aktiv porteføljeoptimering gjennom M&A og salg blir bare mer og mer viktig, og bedrifter behøver råd til fortsatte kostnadsforbedringer og videre optimalisering av sin virksomhetsportefølje.

Bredt spekter av oppgaver og muligheter

Noe av dette fremstår som ganske vidtrekkende problemstillinger, og Brun medgir at Strategy& – som en forretningsenhet heleiet av PwC – ikke kan utføre hva som helst av oppdrag for selskap som også har PwC som revisor.

– Tillit er en vesentlig del av å være strategirådgiver for ledelsen i en hvilken som helst virksomhet. Strategy& har derfor en helt klar policy om å forholde seg til reglene som gjelder for revisors uavhengighet. I praksis betyr ikke det at vi er avskåret fra å betjene selskaper som PwC reviderer, men det finnes begrensninger i slike situasjoner for hvilke temaer vi arbeider med, og omfanget av våre rådgivningstjenester, sier han.

Samtidig mener Brun at den posisjonen Strategy& har som en del av PwC-sfæren, gir de ansatte betydelige fordeler som de uavhengige konsulentmiljøene ikke kan matche for sine folk:

– Det er særlig tre viktige fordeler jeg vil trekke frem: For det første kan du som ansatt velge å rotere mellom ulike fagmiljøer, og dermed bygge en unikt bred kunnskapsplattform. For det andre har du nærmest ubegrenset frihet i ditt karriereløp til å ta ulike typer leder- eller ekspertroller, og for det tredje får du arbeide med kollegaer fra et bredt spekter av bakgrunner – og da gjerne i utlandet, hvis du synes det er spennende, sier han.

– Når vi nå etablerer Strategy&, er det flere tiår siden et nytt, ledende strategimiljø har etablert seg i Norge. Dette er derfor en unik mulighet til å være med å forme og vokse en «startup» i dette svært attraktive segmentet. Her kan du få ansvar og påvirkning langt utover hva du vil ha mulighet til å få i de lokalt mer etablerte firmaene, sier han.

– Én ting før vi slipper deg helt: Hvordan er det meningen at Strategy& skal uttales?

– Hehe, det er veldig enkelt: «Strategy ænd», smiler Brun.

Powered by Labrador CMS