Proppen ut av potensielt milliardmarked:

Eksplosiv vekst i bærekraftsrapportering

2023-rapporteringen har fått mange selskaper til å forstå at det ikke bare er store konsern som må lage en ordentlig bærekraftsrapport. Regnskap Norge tror at «oppvåkningen» kan gi flere milliarder i konsulentoppdrag for regnskapsførere, og erfarer nå stor pågang fra regnskapsforetakene.

Rune Aale-Hansen, Regnskap Norge
Etterspørselen etter bistand til å lage gode bærekraftsrapporter har endelig truffet regnskapsbransjen, melder Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge. Der i gården ser de nå store markedsmuligheter for regnskapsforetakene.
Publisert Sist oppdatert

Næringslivet møter stadig strengere krav til å levere bærekraftsrapporter.

– Regnskap Norge har i flere år støttet næringslivet med å akselerere den bærekraftige omstillingen og samtidig bevisstgjort regnskapsbransjen på dette nye tjenesteområdet. Flere av våre medlemsforetak melder nå om kraftig økning i etterspørselen av bærekraftsrapporter. Basert på dette anslår vi i dag at dette markedssegmentet har potensial på flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge i en pressemelding.

Også små og mellomstore bedrifter rapporterer på bærekraft

Oppmerksomheten rundt bærekraftsrapportering er økende, og flere selskaper i Norge, Europa og globalt enn tidligere vil få krav på seg til å rapportere på sin bærekraft.

– Selv om det foreløpig kun er store selskaper som er lovpålagt å utarbeide bærekraftsrapport, ser vi nå at markedskreftene gjør at stadig flere små og mellomstore bedrifter utarbeider egne rapporter, sier Regnskap Norge-sjefen og utdyper:

Selv om det foreløpig kun er store selskaper som er lovpålagt å utarbeide bærekraftsrapport, ser vi nå at markedskreftene gjør at stadig flere små og mellomstore bedrifter utarbeider egne rapporter

Rune Aale-Hansen,
adm.dir. i Regnskap Norge

– Det gjør de fordi de leverer tjenester og produkter til store virksomheter som rapporterer for hele sin verdikjede; for å kunne levere tilbud på offentlige anbud som nå stiller krav til; eller fordi finansinstitusjoner krever bærekraftsrapporter for å gi gunstigere vilkår på lån eller innskudd.

Anslår markedspotensial på flere milliarder

Regnskap Norge erfarer at regnskapsforetak opplever stor økning i etterspørselen etter bærekraftsrapportering.

– Omsetningen første kvartal i år for de av våre medlemsforetak som leverer bærekraftsrapportering som tjeneste, rapporteres å være like høy som for hele fjoråret, forteller Aale-Hansen.

Det er uaktuelt for alle landets drøyt 650 000 bedrifter å utarbeide bærkraftsrapporter, men Regnskap Norge antar at anslagsvis 260 000 av dem er av en størrelse som gjør dette aktuelt.

– Tjenesten vil variere i omfang avhengig av størrelsen på virksomheten, bransje mv., men totalt anslår vi markedspotensialet i dag til å være flere milliarder kroner, sier Regnskap Norge-direktøren.

Snøballen har begynt å rulle

Første gang det skal utarbeides en bærekraftsrapport for en virksomhet, kan oppgaven oppleves som noe uoversiktlig.

– Regnskap Norge har derfor utviklet enkle rapporteringsstandarder, kurs og veiledning for å trygge regnskapsførerne på denne type oppdrag. Nylig lanserte vi et eget sertifiseringsprogram som ble fullbooket i løpet av kort tid, forteller Aale-Hansen og fortsetter:

– Det er liten tvil om at snøballen nå har begynt å rulle hva gjelder bærekraftsrapportering. Mange har hatt blikket festet på de ca. 1.200 store foretakene som i Norge er anslått å være pliktig til å levere bærekraftsrapporter. Nå ser vi at altså at etterspørselen etter bærekraftstjenester er i ferd med å løsne for en vesentlige større andel av næringslivet.

Powered by Labrador CMS