Kronikk:

Finansdirektører må ta tak i generativ kunstig intelligens – her er hvordan!

Det er finansdirektørs ansvar å utforske potensialet i kunstig intelligens, mener Hans Ragnar Berg og Jarle Hildrum i Deloitte. Målet må være å sikre at virksomheten ikke går glipp av muligheter til å drive mer effektivt og levere høyere kvalitet til kundene.

Illustrasjonsbilde av en kvinnelig CFO som diskuterer med en kollega.
Generativ kunstig intelligens er en ny utfordring for flere CFOer, og det handler ikke bare om å automatisere rutinearbeid, sier kronikkforfatterne.
Publisert Sist oppdatert
Artikkelforfatterne Hans Ragnar Berg (t.v.) og Jarle Hildrum jobber begge i Deloitte.

I Michael Lewis' gjennombruddsroman Liar's Poker møter vi åttitallets Wall Street og en finanssektor preget av rask teknologisk endring. Lewis beskriver fremveksten av elektronisk aksjehandel og hvordan de som mestret denne nye teknologien kunne oppnå enorm suksess. Boken er en fortelling om transformasjon gjennom innovasjon, og speiler muligheten som generativ kunstig intelligens (KI) nå representerer for dagens virksomheter.

For generativ KI har potensial til å revolusjonere måten arbeid utføres på. Effekten på verdiskaping kan ifølge Goldman Sachs bli opp mot 7 trillioner dollar – mye større enn hva virksomheter oppnådde gjennom åttitallets finansielle innovasjoner. For eksempel har  finansselskapet Klarna kunngjort at en ny kundeservice-chatbot, drevet av OpenAIs store språkmodeller, nå utfører arbeidet til 700 fulltidsansatte med et innsparingspotensial på hele 40 millioner dollar. En rekke ferske studier peker på liknende KI-drevne effektivitetsforbedringer innenfor områder som programvareutvikling, juss og konsulenttjenester. Disse mulighetene ligger ikke i en fjern fremtid, de skjer her og nå. 

Det er finansdirektørers ansvar å utforske dette potensialet. De må sikre at virksomheten ikke går glipp av muligheter til å drive mer effektivt, og levere høyere kvalitet til kundene.

Spesielt generativ KI kan hjelpe finansavdelinger med å bli mer effektive, og slik sett frigjøre tid til å hjelpe hele virksomheten med å benytte teknologien til verdiskapende formål. Det handler ikke kun om automatisering av rutinearbeid, men om å transformere hele prosesser. Lovede bruksområder for finansavdelinger omfatter automatisering av fakturabehandling, optimalisering av finansiell rapportering, forbedring av kredittvurderingsprosesser, personalisering av kundeservice gjennom chatbots, og utvikling av avanserte prognosemodeller for økonomisk planlegging. Mange bedrifter har allerede startet pilotprosjekter. Norrøna har, for eksempel, spart tilsvarende 1,5 årsverk ved å automatisere fakturabehandlingen med KI.

Tenk stort. KI kan endre hele arbeidsprosesser, ikke bare forenkle oppgaver.

Forventningene for 2024 er høye, da mer komplette KI-applikasjoner blir tilgjengelige for finanssektoren. Finansdirektører bør se på generativ KI ikke bare for effektivisering, men som en del av en strategisk visjon for å omskape finansfunksjonen. Dette krever strategisk tenkning, utforskning av nye muligheter og en solid plan for endringsledelse.

Her er våre råd til finansdirektører:

  1. Oppfordre til bruk av KI-verktøy for enklere oppgaver. Dette bygger erfaring og åpner for større forbedringer. Jo mer praktisk erfaring de har med KI, desto enklere blir det å identifisere muligheter til forbedringer andre steder i virksomheten.

  2. Tenk stort. KI kan endre hele arbeidsprosesser, ikke bare forenkle oppgaver. Mange kjenner til chatbots som ChatGPT og Google Gemini, men KI kan mer enn bare chatte eller skrive. Det har kraften til å endre hele prosesser og verdikjeder. Oppfordre teamene til å tenke på hvordan KI kan brukes til å endre arbeidsprosesser ende til ende, ikke bare små justeringer.

  3. Benytt generativ KI i sammenheng med andre verktøy, som etablerte systemer, maskinlæring, og avanserte planleggingssystemer. Dette gir en bedre og mer fleksibel verktøykasse for å skape forbedringer.

  4. Søk å bygge forståelse og tillit til KI i organisasjonen. Hjelp ansatte med å forstå at teknologien stadig utvikler seg, og hvordan den kan forbedre arbeidet og hjelpe kundene.

  5. Vurder risiko nøye. Ta hensyn til personvern, datasikkerhet og etikk når KI innføres. Innføring av KI i skala medfører risiko knyttet til personvern, datasikkerhet og likebehandling. Finansdirektører bør legge vekt på å navigere disse utfordringene med en balansert tilnærming for å sikre at KI innføres på en måte som styrker organisasjonens verdier og forpliktelser.

  6. I likhet med pionerene som transformerte Wall Street, kan finansdirektører som omfavner KI lede veien til innovasjon og suksess. Liar's Poker minner oss om verdien av å være forut for sin tid. Med KI har norske bedrifter en unik sjanse til å styrke sin konkurransekraft og sikre en fremtid preget av vekst og innovasjon.

Powered by Labrador CMS